Der kan fiskes med flue, spinner, orm osv., maddiker er forbudt. Der udsættes regnbueørreder 1-6 kg. samt bækørreder, brøding, sandart og ål. Fri fangst. Forfodring forbudt.
Rabat ved grupper over 10 personer.
Delvis selvbetjening af fiskekort. Handicapvenligt.